Napomena: Rezervacije na čekanju za čuvanje pasa važe isključivo za period duži od 7 dana od trenutka rezervisanja.